Current track

Title

Artist

Current show

Detroit Sessions

3:00 am 10:00 pm

Current show

Detroit Sessions

3:00 am 10:00 pm


Our RJs

Amitabh Raturi

Aashish Jha

Sanjana Narvekar


Deepak Acharya

Usha Venkatraman

Nawal Bhabhra


Bhakti Deshpande

Anjalee Swamy

Bitan Basu


Uma Pant

Ishita Shah

Mala Jha


Vijaya S'navar Patil

Madhu Anbu

Nayantara Ray


Nayani Maheshwari

Preethi Balaji

Seema Sawhney


Aparna Thukral Kad

RJ Mavi

Sajal Mehra


Shuchi Mishra

RJ Dee

Agalya & Sakthi


Rakesh Shukla

Varsha Walia

Jyoti Pathak


Rashmi Kiran

Juhi Singh

Nayana


Meghana Deshmukh

Sapna Bafna

Madhuram Sinha


Krishna

Ruchi Bhabhra

Nikita Shah


Mona

Harpal Happy

Vinay Rao


RJ Vijayant

RJ Arpita

RJ Kavita